Ga naar hoofdinhoud

Investering en vergoeding

Psychologische hulpverlening door een GZ-psycholoog (in de basis GGz) valt onder de basisverzekering en wordt (voor een deel of volledig) vergoed wanneer je een geldige verwijsbrief van je huisarts hebt en indien in de intakefase één of meerdere DSM 5 classificaties gesteld kunnen worden.

Verzekerde zorg

Ronduit Jezelf heeft bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om meer vrijheid te behouden om kwalitatief goede zorg te bieden en eigen professionele verantwoordelijkheid te kunnen bewaken. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de hoogte van je vergoeding. Bij een (zuivere) restitutiepolis is de vergoeding meestal 90-100%, bij een naturapolis kan dit verschillen per zorgverzekeraar. Het advies is dan ook om, vóórdat je op een intakegesprek komt, bij jouw zorgverzekeraar te informeren welk percentage je vergoed krijgt.

Een ander gevolg van contractvrij werken is dat Ronduit Jezelf de facturen naar jou stuurt in plaats van de zorgverzekeraar. Jij betaalt dus aan Ronduit Jezelf en je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij je zorgverzekeraar. Houd ook rekening met het betalen van het (verplichte of vrijwillig) eigen risico. Dit staat los van Ronduit Jezelf en haar werkwijze.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuw systeem ingevoerd voor bekostiging van de GGz: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Doel van dit nieuwe model is onder andere dat de rekening voor de behandeling transparanter wordt. Alle onderdelen van een behandeling, zoals een gesprek (oftewel: ‘zorgprestatie’) zijn zichtbaar op de factuur en alle indirecte tijd (tijd die de behandelaar besteed aan de behandeling buiten de sessies om, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een intake, een sessieverslag schrijven en/of voorbereiding) is verdisconteerd in de prijs. De indirecte tijd wordt dus niet apart gefactureerd, maar wordt wel aan je behandeling besteed.

Er zijn verschillende kosten voor een diagnostieksessie, behandelsessie of overige ‘prestaties’ (zoals intercollegiaal overleg of informatieverstrekking aan derden).​ De categorie waarin Ronduit Jezelf actief is, betreft Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II als GZ-Psycholoog. Zie hier een overzicht voor alle tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zelf betalen?

Indien geen classificatie gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt (bijvoorbeeld een zogenaamde aanpassingsstoornis) en je toch behandeling wilt volgen, of als je er zelf voor kiest om buiten de verzekeraar om in behandeling te gaan, dan kan dat! De kosten van niet vergoede zorg zijn € 117,33 per (intake- of behandel-) sessie van 45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd.

De meeste gebruikte ‘prestaties’ bij Ronduit Jezelf zijn:

  • Diagnostieksessie 60 minuten € 163,37;
  • Behandelsessie 45 minuten € 120,99;
  • Behandelsessie 90 minuten (ihkv EMDR) € 216,11;
  • Groepsessie pér persoon, pér 30 minuten (totale duur kan variëren, maar wordt vooraf gecommuniceerd) € 22,70 bij een groep van 4 personen, of € 18,16 bij een groep van 5 personen

Coaching en trainingen

Coaching is een liefdevolle (en dus ook financiële) investering in jezelf. Een coachingsessie kost €100,- (inclusief 21% BTW) per sessie van 45 minuten (en 15 minuten indirecte tijd). Wanneer je een geheel traject in één pakket wenst af te nemen, is de prijs op aanvraag en is betalen in 3 termijnen mogelijk. De kosten voor groepscoaching en -trainingen variëren per module of training. Voor inschrijving/start zal de prijs uiteraard bekend gemaakt zijn.

No-show

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd; telefonisch (of voicemail), per e-mail of per sms. Bij no-show zonder tijdig bericht wordt een bedrag van €50,- in rekening gebracht voor de reeds gemaakte kosten en gereserveerde tijd, ongeacht de reden van de no- show. Deze rekening is niet te declareren bij je zorgverzekeraar.

De missie van Ronduit Jezelf is therapie en coaching aan te bieden die een brug slaat tussen de reguliere benadering van psychologische hulpverlening en een holistische visie op mentale gezondheid. Daarin heeft ook spirituele ontwikkeling en de connectie tussen ‘hoofd en lijf’ een belangrijke plaats.

Vragen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op!
T 06 14 21 60 88 of info@ronduitjezelf.nl

Back To Top